oktober 31st, 2011

...now browsing by day

 

31 oktober 1941

maandag, oktober 31st, 2011

Heden alles rustig. Bij beter weer vliegen er overdag enkele vliegtuigen waarop niet eens acht wordt geslagen.

Heden vervroegde zich bij mij om raad een jonge landbouwerszoon, genaamd Hermus, die op 31 aug. j.l. te Roosendaal, naar hij zegt geheel onschuldig, een wit bloemetje in zijn knoopsgat droeg, hetgeen op dien dag verjaardag van H.M. de Koningin der Nederlanden, door de Duitsche overheid ald demonstratie tegen de Duitsche overheid wordt beschouwd. Hij heeft toen een proces-verbaal voor dit vergrijp gekregen waarvoor hij thans aanzegging ontving om binnen 14 dagen de som van F 47,50 te betalen of 30 dagen gevangenisstraf te ondergaan. Ik verwees hem naar een advocaat om in beroep te gaan tegen dit vonnis, aan welke advocat, mr. Houben te Breda, hij zijn zaak zal voorleggen.

Share
Freelance PHP Developer