november 9th, 2011

...now browsing by day

 

9 november 1941

woensdag, november 9th, 2011

Behalve de gewone actie in de lucht in de avonduren, is er verder niets bijzonders gebeurd.

Heden avond hebben enkele militairen met burgers beide partijen onder invloed van drank, ruzie gehad en zijn ze handgemeen geworden. De militair, die blijkbaar een groot bedrag aan geld bij zich had, men spreekt van f 1200,-, was dit geld ontfutseld maar heeft het later, op ca. f 20,- na, terug gekregen. Een militair is op straat gegooid door burgers. Van het geval is geen aangifte gedaan bij de politie. Door mij is de ortskommandant in kennis gesteld van het feit dat vele militairen ‘s-avonds bij de wed. v. S. in de Langenoordstraat 146 komen en daar bier en wijn drinken, dat de dochter een ernstige longlijdster is en dat in dat huis welker bewoners, moeder en dochter, eerder ter goeder naam bekend schonden, thans andere meisjes komen zelfs een uit huis weggeloopen meisje van 18 jaar uit Breda, welker opsporing is gevraagd door de politie en in dat huis is aangehouden en heden door de politie is overgebracht naar Breda. De vertegenwoordiger van de kommandant zeide de zaak te zullen onderzoeken.

Share
Freelance PHP Developer