november 10th, 2011

...now browsing by day

 

10 november 1941

donderdag, november 10th, 2011

Een koude maar rustige nacht ligt achter ons. De plaatsvervangende ortskommandant deelde mij mede dat het huis in de Langenoordstraat 146, waaromtrent ik hem gisteren heb ingelicht, bij order aan de militairen vanaf heden verboden is.

Nog geregeld komen de militairen een en ander tekort. Zoo vroegen zij om aansluiting waterleiding en electricitet in gebouwen aan de oude suikerfabriek alsmede nog een lokaal aan de nieuwe suikerfabriek waar reeds een aantal paarden zijn gestald in de rijwielbergplaats voor de arbeiders. Alle nog onder mijn berusting zijnde vuistwapenen met munitie die vóór de oorlog door mij van de burgers zijn ingenomen moeten uiterlijk 15 nov. a.s. bij de Ordnungspolizei worden ingeleverd. Deze worden thans in een groote kist geborgen en deze week naar Tilburg overgebracht.

Heden avond omtrent 22 uur ontving ik bericht dat de nieuwe vlasfabriek, gevestigd dit jaar in de oude suikerfabriek te Zwartenberg, in brand staat. Nadat door mij de burgemeester van Etten was opgebeld, waar ik geen gehoor kreeg, heb ik de politie te Etten er van verwittigd waarna ik van den brandweercommandant te Leur het verzoek ontving onze auto brandspuit er heen te zenden. Om 22.55 reed onze brandweer er heen. De geheele fabriek stond toen in vlammen terwijl ik mededeeling ontving, dat de houtzagerij der firma Aarden ook reeds brandde waarna ik den burgemeester van Terheijden op de hoogte stelde die de brandweer van Breda assistentie zou verzoeken. Onze brandweer heeft de houtzagerij kunnen behouden. Omtrent 23.30 uur ontving ik de mededeeling dat de Duitsche weermacht zich deze brand bijzonder aantrok en alle brandweer materiaal uit den omtrek rekwireerde. Zoo moesten ook, voor beschutting van nabij gelegen buizen en boerderijen, onze twee waterspuiten van Zevenb. Hoek er heen, die echter geen water hebben behouden te geven. Zevenbergen was geheel verlicht door het vuur van deze geweldige brand.

Share
Freelance PHP Developer