november 18th, 2011

...now browsing by day

 

18 november 1941

vrijdag, november 18th, 2011

Nog steeds is alles rustig.

Heden werd wederom de verplichte veeleverings-markt gehouden. De aanvoer was iets minder dan de vorige week. Nog worden door de boeren, die een of meer stuks vee, welke geleverd moeten worden, en die levering willen ontwijken, bonnen gekocht van boeren die meer stuks willen leveren dan waartoe zij verplicht zijn en wel voor f 150,- tot f 200,- per bon. Voor middelmatige henstveulens worden al prijzen besteed van f 800,-.

Heden heeft onder enkele genoodigden de aanbesteding plaats gehad van een nieuw te bouwen bijzondere meisjesschool, op het terrein achter de R.K. kerk te Zevenb. Hoek van architect ir. Oomen te Oosterhout was F 74.000,- Ingeschreven werd door Wortel en Buijzing te Tilburg, f 65.740,- ; v. Loon en Smits te Zevenbergen, f 68.650,-; Buckens Prinsenhage, f 69.745,-.

De goedkeuring zal gevraagd worden om het werk op te dragen aan de laagste inschrijver die ook andere gebouwen voor het R.K. Kerkbestuur heeft aangenomen. Thans gaan de uitnoodigingen uit aan de hoofden der scholen te Zevenbergen en Zevenb. Hoek om de tentoonstelling van de luchtbescherming te bezoeken die te Zevenbergen zal geopend worden a.s. Donderdag om 3 uur in Hotel de Beurs van C. Goverde en te Zevenb. Hoek op zondag a.s. om 11.30 uur v.m. in het luchtbeschermingsgebouw. Vele vooraanstaande personen zijn uitgenoodigd bij de opening door mij als genoemd.

Share
Freelance PHP Developer