november 24th, 2011

...now browsing by day

 

24 november 1941

donderdag, november 24th, 2011

Het blijft alles rustig; ongewoon rustig zelfs, behalve de laatste paar weken, toen het ook al rustig was.

Heden morgen werd bij mij aangifte gedaan van misdragingen door een hier gelegerd Duitsch militair. Het geval heeft zich afgespeeld in de nacht van 22 op 23 november j.l. en betrof:
1e Gerrit van M. wonende alhier Molenstraat 89
2e Anna S., huisvrouw van H. den R., Molenstraat 85 alhier

Omtrent 23.45 is v. M. uit zijn bed geklopt door een militair die binnen wilde komen en omdat hem geen toegang werd verleend een ruit stuk sloeg met zijn banjonet, waarna hij nog niet werd binnen gelaten of kon komen. Daarna is hij, na lang smeeken voorgevende dat hij zijn kwartier niet kon vinden binnen gekomen bij H. den R. Hij smeekte om naar zijn kwartier te worden gebracht door vrouw de R. met de mededeeling dat zij in de verboden tijd wel op straat mocht komen. De vrouw, die geen kwaad vermoedde is met hem meegegaan, doch nauwelijks met haar alleen, heeft hij haar geweld aangedaan om niet te noemen handelingen te verrichten. Hij heeft haar vastgenomen tegen een muur gedrukt, waarna de vrouw is gaan gillen en om hulp roep; hij heeft haar tegen de grond gedrukt en alles gedaan om met geweld zijn lusten bij deze ziekelijke vrouw bot te vieren. De vrouw heeft hem gekrapt en gebeten zoodat hij haar los moest laten waarna zij de vlucht nam. Tevoren heeft deze militair een andere gehuwde vrouw een bedrag van f 20,- aangeboden, wanneer zij met hem wilde meegaan, waaraan zij geen gevolg gaf.
Van een en ander heb ik de Ortskommandant op de hoogte gesteld, een politierapport doen maken hetwelk gezonden wordt, als voorgeschreven, aan het directoraat van politie te den Haag en aan den procureur-generaal fgd directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch. Het wordt of is niet meer te doen om vrouwen of meisjes in het donker de straat op te zenden.

Share
Freelance PHP Developer