november 27th, 2011

...now browsing by day

 

27 november 1941

zondag, november 27th, 2011

Nog steeds alles rustig. Heden ontving ik last van de Duitsche overheid, om na te gaan hoeveel auto’s er in de gemeente aanwezig zijn en waar die verblijven. Daartoe is de volgende oproep in de couranten geplaatst en aangeplakt:

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
De burgemeester der gemeente Zevenbergen maakt bekend dat voor dinsdag 2 december 1941 aangifte moet worden gedaan ten gemeentehuize (schriftelijk of mondeling) door bezitters of beheerders van motorrijtuigen van het aantal dezer voertuigen onder opgave waar deze zijn gestald of ondergebracht (straat en huisnummer), zoomede met welke kracht die voertuigen kunnen worden gedreven (gas, benzine, olie enz.)
Bij nalatigheid ten deze zijn de gevolgen voor rekening van bedoelde bezitters of beheerders. Zevenbergen 26 nov. 1941, De burgemeester van Zevenbergen, w.g. J.J. v. Aken

Heden avond is de Duitsche militair, die zich op het gemeentehuis van het leven beroofde, op de algemeene begraafplaats alhier, door andere militairen, die zelf ook het graf hebben gedolven, in alle stilte ter aarde besteld, omstreeks 19 uur, waarbij geen enkel burger werd toegelaten.

Share
Freelance PHP Developer