december 1st, 2011

...now browsing by day

 

1 december 1941

donderdag, december 1st, 2011

De nacht was helder en toch rustig.

De reeds gisteren gepakte militairen zijn heden voormiddag vertrokken terwijl de nieuwe troepen reeds binnen kwamen. Het lijkt er op, dat er meer zijn gekomen dan er weg gingen. In de namiddag heeft de aangekondigde bespreking, op het gemeentehuis te Breda plaats gehad tusschen een 10-tal burgemeesters en den heer Frederiks, secretaris-generaal departement van Bin. Zaken, die vergezeld was van den commissaris der provinice Noord-Brabant. Dr. Frederiks was blijkbaar bekend met de vele moeilijkheden die de burgemeesters in dezen tijd van bezetting hebben. Veel kon hij voor de burgemeesters in ‘s-lands belang doen. Hij raadde rustig voort tegaan en de opgedragen werkzaamheden zoo goed mogelijk te verrwijten, zoo dat niet kon gezegd worden dat tegenwerking door de bezette mach onderbonden werd. Vooral raadde hij aan in alles en steeds Nederlanders te blijven en zoo er moeilijkheden met de bezette macht te komen. aan hem voor te leggen, waarvoor hij steeds te spreken is. De aanwezige burgemeester swaren zeer voldaan over alles wel als goede raadgeving is naar voren gebracht. Heden avond, van 22-23 uur zijn er ongewoon veel vliegtuigen in de lucht en is het gebrom in onze woning bijna geregeld te hooren. Wat zal de nacht brengen? Zullen wij mogelijk zooals vorige week Maastricht nog een beurt krijgen? God moge ons bewaren!

Share
Freelance PHP Developer