december 6th, 2011

...now browsing by day

 

6 december 1941

dinsdag, december 6th, 2011

Alles zéér rustig en niets bijzonders te melden. Meerdere boeren halen de weidepalen uit de grond en voeren die naar huis, bevreesd als zij zijn dat, zooals vorige winter reeds het geval was, de houten weidepalen anders worden weggenomen voor stooksel van te maken.

Gelukkig is het tot heden nog zacht weer. De volgende bekendmaking in dag- en weekbladen, van de Provinciale Voedselcommissaris in deze provincie, welke bekendmaking zeer zeker in alle provinciën zal zijn gedaan, heeft groote ontstemming gewekt, vooral onder de arbeiders die zelf een varken gewoon zijn te mesten voor eigen gebruik. Deze bekendmaking luidt als volgt: “De Prov. Voedselcom. voor N. Brabant maakt bekend dat door de buitengewone ongunstige voederpositie alle varkens boven de 40 kilogram voor 7 december moeten worden opgegeven uitgezonderd de varkens welke op huisslachtingsvergunning of fokvergunning aanwezig zijn. De ter levering aangegeven varkens moeten zoo spoedig mogelijk, doch beslist voor 1 februari 1942 geleverd zijn. Na 8 december mogen derhalve geen andere varkens, zwaarder dan 40 kilogram in voorraad gehouden worden dan de ter levering aangeboden varkens en die varkens waarvoor een huisslachtings- of een fokvergunning heeft. Na 1 februari 1942 mogen geen andere varkens worden aangehouden boven de 40 kgr. dan het aantal toegewezen fokzeugen”

Share
Freelance PHP Developer