december 21st, 2011

...now browsing by day

 

21 december 1941

woensdag, december 21st, 2011

Gisteravond was het andermaal dezelfde drukte in de lucht; overigens blijft alles rustig. Met de militairen heb ik de laatste 3 a 4 weken hoegnaamd geen contact, hetgeen ik buitengewoon gemakkelijk vond.

Op 18 dezer hebben de militairen alhier op eenig stuk bouwland nabij het station alhier een voorwerp neergelegd hetwelk veel op een valscherm geleek doch het bleek een lichtkogel of iets dergelijks te zijn van gummie met daaraan eenig voorwerp op een accu gelijkende. Na vernomen te hebben dat zulk voorwerp op het land lag, heb ik een onderzoek laten instellen en toen eerst is mij ter oore gekomen dat de militairen dit ter plaatse hadden gedeponeerd waarna zij het terrein hadden afgehaald en een briefje op een stok hadden gestoken waarop ‘Voorzichtig, levensgevaarlijk’. achter af hebben zij de politie medegedeeld dat het voorwerp, omdat het gevaarlijk werd geacht, ter plaatse 5 dagen moets blijven liggen. Gisteren kwamen zij tot de ontdekking dat alle gedeponeerde voorwerpen door de jeugd zijn weggenomen. De militairen gelastte de politie een onderzoek in te stellen hetgeen is geschied en waarbij enkele stukken van de ballon -want dit schijnt het geweest te zijn- zijn opgehaald bij meerdere kinderen. Het andere voorwerp gelijkende op een accu, is tot heden niet terug. De militairen hebben de politie hoewel zeer ten onrechte, aansprakelijk gesteld voor het wegnemen van een en ander.

Heden heb ik van het geheele geval een politie-rapport doen opmaken en de rijksinspectie voor de luchtbeschermingsdienst te Den Haag alsmede den polizei-officier te ‘s-Hertogenbosch van het voorgevallene kennis gegeven en afschriften van het rapport toegezonden. Het onderzoek naar de daders wordt voortgezet. Opgemerkt wordt, dat noch mij noch de politie kennis is gegeven van het deponeeren door de militairen van eenig voorwerp en nimmer is gevraagd of gelast een en ander te bewaken. Zoodat ons geen verwijt treft.

Share
Freelance PHP Developer