december 28th, 2011

...now browsing by day

 

28 december 1941

woensdag, december 28th, 2011

De drukte in de lucht, zoals wij die in enkele weken niet meer gehoord hebben luwde eerst na 23 uur. Tot zoolang is bij tusschenpoozen ook het afweergeschut in actie geweest. Na 23 uur hebben wij er vrijwel niets meer van gehoord. Ook zijn de zoeklichten in actie geweest, dit volgens verklaringen van getuigen die zulks gezien hebben.

Heden is het bij helder en vriezend weer overdag zeer kalm in de lucht. Op het monment, nu 20 uur hooren wij nu en dan wederom een vliegtuig.

Bij verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette gebied is het eerder aan joden verboden na 1 jan. 1942 een dienstbode te houden die niet eveneens jood is. De weduwe H. v. Straten en haar zoon Jonas, de eenige joodsche familie in deze gemeente heeft een ontheffing gevraagd aangezien ontheffing in de verordening mogelijk is gesteld. De huisdokter heeft een verklaring gegeven dat de weduwe v. Straten hartlijdster is, welke verklaring door mij aan het verzoek om vrijstelling is toegevoegd. Begin dezer week ontving de weduwe uit den Haag de afwijzende beslissing, zoo dat voornoemde weduwe op 1 jan. a.s. zonder dienstbode zal zitten en haar huiselijk werk meerendeels zelf zal moeten verrichten. Op deze en veel andere manieren worden de joden van alles beroofd en uitgesloten.

Share
Freelance PHP Developer