december 31st, 2011

...now browsing by day

 

31 december 1941

zaterdag, december 31st, 2011

Over het algemeen is het rustig geweest zoowel des avonds als in de nacht. Het is dan ook kalm op straat.

Door de bewoners wordt de toestand t.a.z. van de maatregelen inzake inlevering van voorradige textielgoederen door fabriekanten en winkeliers, met zorg tegemoet gezien.

In de avonduren zijn het de militairen die veel drukte maken en veel drinken. Naar ik verneem is er ter plaatse geen bier meer te verkrijgen, alle bier is blijkbaar voor heden voor de militairen bestemd. In de voornacht is het een drukte van geweld in de Christelijke school alhier, waar de militairen ons uit de slaap houden door hun gebral en getob, zulks tot laat in de nacht. Na twaalf uur wordt het rustiger en kunnen ook de omwoners gaan slapen. Zoo sluit 1941 zich af en gaan wij 1942 in, in de hoop op spoedige vrede en een vrij Nederland.

Share
Freelance PHP Developer