januari 9th, 2012

...now browsing by day

 

9 januari 1942

maandag, januari 9th, 2012

Omtrent oorlogshandelingen in of boven Zevenbergen is heden niets te vermelden. Alles blijft rustig.

Heden begaf ik mij met een mij toegewezen schoenenbon no. 1 naar Breda, om daarop een paar nieuwe schoenen te koopen. Ik zou daarin niet zijn geslaagd wanneer niet een goede kennis van mij, de winkelier zou hebben ingelicht en zijne bemiddeling hebben verleend waardoor het mij nog gelukt is een paar lage schoenen van de goede oude kwaliteit te koopen voor f 12,50. Keuze had ik echter niet. Op bon no. 1 worden slechts schoenen met houten zolen verstrekt, de goede schoenen zijn voor anderen bestemd o.a. voor de N.S.B. ers. Ik vernam van een poelier te Breda dat in december j.l. tot f 12,- voor een haas werd betaald hoewel echter de officieele prijs was f 4,-. Voor dien prijs kon hij echter nergens hazen koopen.

Share
Freelance PHP Developer