januari 13th, 2012

...now browsing by day

 

13 januari 1942

vrijdag, januari 13th, 2012

Andermaal is door mij bericht gezonden aan den Commissaris dezer provincie dat ik nog steeds, hoewel toegezegd, geen betaling heb ontvangen van de in 1941 door de hier gelegerde Duitsche Weermacht weggenomen grind, ter waarde van ruim f 1000,- kostprijs.

Bij vriezend weer blijft het kalm in de lucht. Heden namiddag zag ik in een open sportwagentje een aantal Duitsche officieren rijden- touren. Dit mooie rijtuig zag ik reeds eerder hier in hun bezit; het is geen Duitsch doch schijnbaar een concours-wagentje uit Noord- of Zuid-Holland afkomstig.

Heden avond te 22 uur ontving ik per telefoon doorgegeven, het volgende telegram

‘s-Hertogenbosch no. 901
Burgemeester Hoofd plaatselijke politie Zevenbergen
Verzoek omgaand schriftelijk te melden juiste tijdstip ontvangst van dit proefalarm telegram met nauwkeurige opgave van ontvangen tekst stop. Euphemistische weergave stop daetyloscopische en fotografische instrumenten der marechaussee stop aandacht schenken aan het inquisitoire strafproces stop instructie geëindigd stop. Gedagvaard worden Krasnasky Daumier en Bennowitz stop Veroordeeld zijn Dublinsky Terrail en mr. Heeds stop
Procureur-Generaal fungeerend gewestelijk directeur van politie N.J. v. Leeuwen

Bovenstaand proefalarmtelegram zal vermoedelijk in de aangegeven niet alle dagen gebruikelijke woorden per telefoon zijn opgegeven, om aan te tonen dat, bij voorkomen, ook moeilijk te begrijpen of moeilijk verstaanbare inhoud van eenig telegram toch correct kan worden ontvangen en per telefoon opgenomen.

Share
Freelance PHP Developer