januari 14th, 2012

...now browsing by day

 

14 januari 1942

zaterdag, januari 14th, 2012

Bij ongeveer 7 graden vorst blijft het kalm in de lucht. De schaatsen worden onder gebonden en vele inwoners, die niet hebben gezorgd of konden zorgen voor aanvullende brandstof, lijden koude in hun woningen.

Dat er meer en meer gebrek komt aan allerlei levens- en genotmiddelen, blijkt wel uit de groote toename van min of meer belangrijke diefstallen met en zonder invraak. De vorige week is hier nog ingebroken in het graanpakhuis van de Handelsvereeniging, waar de door landbouwers geleverde tarwe wordt opgslagen. Wat en hoeveel er vermist is, kon wegens de groote voorraad, ook van los graan, niet opgegeven worden. Ook van de spoorwegen te Lage Zwaluwe kwam aangifte bij onze politie, dat daar op het emplacement staande de goederen wagens waren opengebroken en nog niet te controleren goederen uit zijn verdwenen. Behalve de diefstallen van konijnen uit de hokken, hoort men ook meer en meer van diefstallen van rijwielen; zulks om de banden te hebben. Aan rijwielbanden is dan ook practisch niet meer te komen. Zoo werd heden de chef van politie bij de Ortskommandant ontboden naar hem werd medegedeeld, dat van Duitsche militairen twee rijwielen waren gestolen en kreeg hij de opdracht daarop beter toe te zien. De chef van politie verweerde zich met de mededeeling dat het hem bekend is, dat Duitsche militairen zelf de banden van hun rijwielen verkwanselen zelfs uit de militaire voorraad verkoopen en sommigen hun rijwielen voor de herbergen laten staan wanneer alles donker is en zoo diefstal in de hand werken.

Gisteravond hebben wederom enkele officieren in hun’casino’, zoo als zij de in gebruik genomen kamers bij erven Timmermans op de Markt noemen, danig gefuifd en is daar de wijn met de emmer tegelijk warm gemaakt en ging daar de piano en fiool als ook de harmonica. In hun gezelschap waren dames (?) van de toneelgroep die hier voor hun uitvoering gaven. In de morgenuren (4 uur) was het gezelschap nog bijeen.

Nu ik deze regels, om 20.25 uur, hoor ik in mijn woning het afweergeschut in de richting Rotterdam. Blijkbaar zijn Engelsche vliegtuigen in de lucht.

Share
Freelance PHP Developer