januari 16th, 2012

...now browsing by day

 

16 januari 1942

maandag, januari 16th, 2012

Bij stijgende vorst -overdag ca. 10 graden- en inkoude wind, blijft het rustig in de lucht.

Heden ontving ik, langs niet officiele zijde, de mededeling, dat de laatste benzine is verstrekt en in het vervolg geen druppel benzine, ook niet voor de brandweer of ten behoeve van artsen of eenig ander doel, mag worden gebruikt, hetgeen zeer geweldig zal ingrijpen in vele dingen waarvoor niet of zeer bezwaarlijk ander materiaal te vinden zal zijn. Vele vragen doen zich direct vor: hoe met onze brandweer, hoe met onze zieken en ziekenvervoer, hoe met het dorschen van graan met dorschmachines enz.?

Ook is er sprake van, dat zeer binnenkort een groote vordering van allerlei auto’s te wachten is. Voornamelijk zou dit zijn om de banden van auto’s en om de onderdeelen, ter vervanging van versleten banden bij de legerauto’s en gebrek aan onderdelen bij reparatie der legerauto’s. Meer en meer wordt de toestand nijpender, en wat zal het nog worden in dien de oorlog in 1942 niet zal zijn beëindigd?

Share
Freelance PHP Developer