januari 20th, 2012

...now browsing by day

 

20 januari 1942

vrijdag, januari 20th, 2012

Alles is en blijft nog rustig. Van vertrek der militairen is nog niets te bemerken.

De directeur van de gasfabriek alhier berichtte mij dat in de maand december netto zijn afgenomen 104.000 m3 gas in totaal waarvan alleen door de Duitschers hier 30.000 m3 zijn verbruikt en dat dit alleen nog maar is ten behoeve van de naar schatting ca. 400 militairen die hier gelegerd zijn in jongensschool met gasverwarming. Die gelegerd zijn in de bewaarschool der zusters in de Oude Kerkstraat en in het gasthuis, hebben dan nog centrale verwarming. Heden, zoo berichtte de directeur, is meer dan 5000 m3 gas afgeleverd hetgeen de productie ver te boven gaat, waarom nogmaals de druk moet verlaagd worden. Alvorens daartoe te besluiten heb ik den plaatsvervangende kommandant afgevraagd of de militairen binnenkort vertrekken waarop hij geen positief antwoord kon geven, althans aan mij gaf. Hij zou echter de soldaten aansporen minder gas te gebruiken, waarvan ik geen resultaten verwacht.

Op het marktterrein waren slecht weinig runderen aangevoerd voor de verplichte levering en dan nog veel zeer veel jong vee van ca. 1 jaar oud waarvan er 2 in plaats van 1 geleverd mogen worden. De veestapel krimpt aldus wel zeer sterk in, hetgeen van invloed zal zijn op de beschikbarer stalmest volgend jaar, op de melk- en vleeschproductie enz. Het is alles afbraak van onze bestaande middelen voor den landbouw in de naaste toekomst, waardoor de toestand in den landbouw ieder oorlogsjaar achteruit vliegt en dit in sterk toenemende mate naar gelang de toestand zoo blijft.

Share
Freelance PHP Developer