januari 28th, 2012

...now browsing by day

 

28 januari 1942

zaterdag, januari 28th, 2012

De nacht was erg rustig en het doet eeniger mate vreemd aan dat wij geen militairen hooren met hun drukte om zich geen. De sneeuw heden nacht gevallen, heeft andermaal alles met ca. 10 cm dikke en nieuwe sneeuwlaag overdekt. Tot gisteren heeft nog steeds de hakenkruisvlag vanaf de voor het gemeentehuis geplaatste vlaggestok gewaaid, welke vlag ‘s-morgens onder trompetgeschal werd geheschen en ‘s-avonds werd binnengehaald.

Vanuit Breda zijn er heden vrachtwagens van de D. weermacht gekomen om de achtergelaten ledikanten, tafels enz. van de weermacht te halen, waarmede morgen wordt voortgegaan. Nog zijn de verschillende gebouwen, alsook de kamers in het gemeentehuis, niet vrij gegeven. De W.C. en urinoir op het gemeentehuis is ontsmet en wederom bruikbaar voor de ambtenaren ter secretarie.

Het gisteren geleverde vee, voor verplichte levering is heden naar het station ter inlading vervoerd en wel ca. 120 stuks. Opmerkelijk is het groot aantal jongvee dat geleverd is. Pinken en zelfs kalveren van ca. 1/2 jaar liepen er veel onder om ter slachtbank te gaan. Veel jong vee was erg mager. Het ziet er op den duur aller ellendigst uit met onze veestapel en moet de vleeschvoorziening voor onze burgers beslist helemaal vast loopen, zooals al zooveel is vastgeloopen.

Met de week wordt de toestand in alle opzichten erger en met meer dan gewone vrees, als tot heden, gaan wij een volgende zomer tegemoet, wanneer een nieuwe oogst zal moeten groeien zonder kunstmest en weinig stalmest. Heden is het dooiweer gelukkig ingetreden en is de groote koude weg.

Share
Freelance PHP Developer