januari 31st, 2012

...now browsing by day

 

31 januari 1942

dinsdag, januari 31st, 2012

Aan het inschrijven van de dag van 31 januari 1942 komt Jacobus van Aken niet meer toe. Om 11.45 komt hij te overlijden. In het dagblad voor Brabant en Zeeland van 2 februari lezen we: dat hij ‘des morgens was hij nog als naar gewoonte met zijn werkzaamheden bezig geweest … bij het naar huis gaan schijnt hij een hartverlamming te hebben gehad.”

Op 2 februari doet zijn zoon Hein aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand

Hiermee eindigt het dagboek. De laatste inschrijving, de herbenoeming van enkele straten, geven aan dat hij steeds meer moeite kreeg met hoe de bezetter omging met de mensen en het land. De schaarste en het uitdunnen van de veestapel gingen hem zeer aan het hart. In de moeilijke tijden wist hij de wederopbouw van Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek voortvarend aan te pakken. Net op tijd want de materialen werden steeds schaarser en waren soms niet meer te krijgen.

Share
Freelance PHP Developer