23 juli 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 23 juli, 2011

Voor wat ons betreft was het een rustige nacht. Wel werd ik om 1 uur heden nacht opgebeld door de Duitsche nachtpatrouille die mij mededeelde drie burgers op straat te hebben aangetroffen buiten de uren waarop men zonder speciale vergunning niet op straat zelfs niet in de buiten lucht mag vertoeven, met de vraag wat er mede te doen. Mijn antwoord was: geef ze maar over aan de gemeentepolitie. Deze heeft ze overgenomen en vastgehouden in de cellen op het politiebureau tot heden morgen 4 uur tijd waar op men wederom op straat mag komen en is proces verbaal tegen hen opgemaakt.

Heden heb ik persoonlijk een houten kruis geplaatst op het graf van de Fransche militair op de R.K. begraafplaats die hier op 14 mei 1940 is overleden na gewond door de Duitsche militairen hier te zijn aangevoerd. Zijn naam is Herison en zijn woonplaats Abeville in Frankrijk. Op het graf heb ik heden een bloemkrans gelegd en heb het zoo doen fotograferen. Ook deze foto’s gaan via het Nederlandsche Roode Kruis naar de familie in Frankrijk.

Ieder weldenkend inwoner ergert zich in hooge mate aan het feit dat vele jonge meiden de soldaten naloopen en zich langs wegen en in de velden daarmede afzonderen waar niets tegen te doen is. Het zedelijk pijl van velen zakt dan ook zienderooge. Nog nimmer hebben de jonge meiden zulk een gewaagde en als het ware uitdagende kleeding of ontkleeding gedragen. Naar men zegt gedragen zich ook meedere gehuwde vrouwen zedeloos. Voortdurende waarschuwingen vanaf den preekstoel in de kerk(en) schijnt niet te helpen.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->