23 oktober 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 23 oktober, 2010

Wellicht wegens de mist, hoewel niet zwaar, zijn er hier noch in den avond, noch in de nacht, vliegtuigen gehoord. Onder deze omstandigheden is het zeer rustig slapen.

Naar aanleiding van de door mij op 8 dezer aanbevolen cursus, inzake huishoudelijke voorlichting, welke cursus uitgaat van de Noord-Brabantsche commissie voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande, kom ik ter plaatse zien en vernemen dat van 59 gezinnen de vrouwen of dochters aan de cursus deelnemen. Deze cursus kan als zeer geslaagd beschouwd worden.

Heden morgen ontving ik van het Departement van Binnenlandsche Zaken telefonisch bericht dat de 28 aanbestede woningen kunnen gegund worden aan de laagste inschrijvers. Direct gaf ik opdracht al het noodige te doen om met den bouw te beginnen en daarmee niet te wachten op de onteigening van de bestemde bouwgrond.

Heden ontving ik het volgende telegram: ‘Duitsche autoriteiten verzochten mij het volgende mede te deelen: Bij aantreffen van uit vliegtuigen uitgeworpen strooibiljetten moet onmiddellijk omgeving afgezocht worden en alle biljetten ingezameld worden ingezameld worden gelijktijdig moet dringend telefonisch kennis gegeven worden van vinden aan Rijksinspectie luchtbescherming, telefoon 183815 Haag. Na inzameling moet voorloopig de gehele voorraad biljetten per expresse aan de Rijksinspectie luchtbescherming worden ingezonden. Secretaris-Generaal waarnemend hoofd van het departement van Binnenlandsche Zaken, Frederiks.

Van bovenstaand telegram heb ik aanstonds afschriften doen maken en gezonden aan de leiders van de luchtbeschermingsdiensten ter plaatse alsmede aan de politie. Per heden ontving ik het volgende schrijven. Standortkommandatur Zevenbergen, Zevenbergen 22 october 1940: Dem Burgemeiser in Zevenbergen. Ich bitte sie um Bekanntgabe folgende Verfügungen an die husige gastwirtschaften h.s.w. Es ist Sämtlichten Lokalen verboten, nach 22.30 Uhr alcohol oder sonstige Getränke aus zu schenken. Sämtliche lokale müssen bis 23.00 Uhr geschlossen haben. Solle in einem Lokale ein Kameradschaftsabend von angehörigen der Duitschen Wehrmacht abgehalfen werden, wird dem betreffenden lokal für den einen abend eine Bescheinigung der StandortKommandantur ausgestelht, länger aufhaben zu dürfen. Die Lokale: Hotel de Beurs, kanalstr. Cafe W. Damen, kerkstr. 5, Restaurent A.v.Geel, stationstr. haben von der Standortkommandantur die Erlaubnis erhalten an angehörigen der Duitschen Wehrmacht täglicht bis 24.00 Uhr alkohol auszuschenken. Luitnant und Standortkommandantur. Meijer-Buchlin.

Deze bekendmaking gaat door mij omgezet in de Ned. Taal morgen uit.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->