25 maart 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 25 maart, 2011

Andermaal was de vorige avond en de afgeloopen nacht zeer rustig. Slechts één vliegtuig wordt op de nachtlijst van de uitkijkpost op den toren vermeld.

Op heden wordt de eerste spade in de grond gezet in het werk der onteigende weiden van H. Nollen alhier welke gronden, voor het grootste deel nog dit jaar bouwrijp zullen gemaakt worden. Het betreft nu het maken van de scheidingsslooten tusschen onteigende en niet onteigende deel van het plan van uitbreiding. Van het onteigende deel, groot ca. 2,50 hectaren zullen dit jaar nog niet bouwrijp worden gemaakt, 0,84 hectaren die dit jaar uitgegeven zullen worden voor volkstuintjes ten getale van 25, ieder groot ruim 3 aren of 10 roeden. Voor deze tuintjes, zijn vele gegadigden omdat bijna iedere burger zich wil voorzien van levensmiddelen die men zelf kan telen. Voor de 25 tuintjes geven zich heden 34 gegadigden op. De prijs is heden door Burgemeester en Wethouders vastgesteld op f 0,75 per roede d.v. f 2,25 per are. Meerdere aanvragers bieden uit zich zelf meer dan f 1,- per are, doch een verordening verbiedt een hoogere pacht te bedingen die ter plaatsde voor soortgelijke tuintjes gold op 9 mei 1940. Volgende week zullen B&W loten wie een tuintje krijgt toegewezen.

De lijscollecte voor de Winterhulp die vorige week overal is gehouden heeft in deze gemeente opgebracht f 328,45. Vele menschen hebben gegeven omdat zij niet durven weigeren en bevreesd zijn dat de lijsten, vooraf voorzien van alle hoofden van gezinnen in deze gemeente, zooals voorgeschreven was door den directeur Winterhulp Nederland te den Haag zullen gecontroleerd worden door eenige instantie en niet inteekening minder aangename gevolgen zou kunnen hebben.

Heden heeft een militair van de D.W. 20 of 21 personen bij burgers ingekwartierd. Deze personen veelal, zoo niet alle, van Duitsche nationaliteit zijn muzikanten en cabaret-spelers die hier en daar waar militairen gelegerd zijn, deze komen vermaken. Tot die avonden, zooals er dan hier wederom een gegeven word, worden ook burgers uit de plaats toegelaten. Zéér weinigen maken daarvan gebruik.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->