25 mei 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 25 mei, 2011

Onbegrijpelijk is het voor ons buitenstaanders dat de nacht van heden wederom zoo bijzonder rustig was; geen enkel vliegtuig is gesignaleerd.

Om twee uur ben ik met de Duitsche militairen begonnen alle door hen in deze gemeente in gebruik zijnde gebouwen te inspecteeren, de achtergelaten goederen te noteeren volgens opgemaakte lijsten, de daarop vermelde aantallen der goederen te controleeren omdaarna verklaringen te teekenen omtrent de onder mij verblijvende goederen, waarmede ik om 5 uur n.m. gereed was. De eigenaren der gebouwen, waar die goederen aanwezig zijn, zijn door mij aangezegd de gebouwen direct te sluiten totdat door mij de verschillende goederen der Weermacht daar worden weggenomen. Deze zullen door mij bijeen worden gebracht in één verzamelplaats aan de oude suikerfabriek ‘Azelma’. De in gebruik zijnde gebouwen worden daarna door mij vrij gegeven, zijnde het patronaatsgebouw St. Jan, hetwelk geheel in gebruik was; het vereenigingslokaal De eendracht geheel in gebruik, het bovengebouw der R.K. Jongensschool, twee lokalen der R.K. meisjesschool, de Protestantsche bewaarschool geheel, verschillende lokalen en ruimten in de suikerfabriek Azelma en de keukenruimte in hotal Tholenaar.

Om 6 uur is de geheele bezetting per trein vertrokken met alle paarden wagens en manschappen geschut en munitie, met voor ons onbekende bestemming. Lang voor het vertrek hadden zich zeer vele burgers en kinderen begeven naar het station, deels uit nieuwsgierigheid, deels om afscheid te nemen. Vooral de verschillende jonge meerendeels zéér jeugdige meisjes van 15, 16 jaar en enkele ouderen, die ten alle tijden met militairen liepen hadden het schijnbaar slecht.
Vele ouders en burgers zijn zeer verheugd in het vooruitzicht, dat hopelijk de oude rustige toestand zal terug keeren. Van een nieuwe bezetting is ons niets bekend.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->