26 februari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 26 februari, 2011

Tot laat in de nacht, dat is tot 1.30 uur, zijn de vliegtuigen hier waargenomen. Het nacht-rapport van de uitkijkpost te Zevenbergen geeft aan dat 45 vliegtuigen in de afgeloopen nacht zijn gehoord. Mede zijn, om 22.15 uur, gisteravond explosies in het oosten en overal zoeklichten gezien met afweervuur. Ook de dienst te Zevenb. Hoek rapporteert ongeveer hetzelfde terwijl daar 49 vliegtuigen zijn genoteerd, alsmede zware explosies in de richting Gilze-Reijen (vliegveld) en Rotterdam.

Heden ontving ik de z.g. Financieele commissie van het departement van Financien te den Haag, informeerde naar en opmerkingen makende omtrent de door ons voorgestane onteigening voor wederopbouw te Zevenb. Hoek. Aangezien daar achter de R.K. kerk een stuk grond is voorgesteld te onteigenen voor den bouw eenere nieuwe school en een patronaatsgebouw, waarvoor tegen straat- en rioleering aanleg moet plaats hebben en een en ander worden is de Secretaris-Generaal v/h departement van Financiëen bezorgd ten aanzien van de gemeentefinancien. Ik meen de commissie te hebben kunnen overtuigen, dat de financieele lasten der gemeente in deze, als voorgesteld, niet te zwaar zijn en er haast hij is om te Zeveenbergschen-Hoek te gaan bouwen, zoowel woningen als school. De heer Mulder, voorzitter van de commissie beloofde spoedige beslissing.

Heden avond om 18.00 uur ontving ik het volgende Regeeringstelegram. Door inspecteur generaal van politie zullen u plakkaten van weermachtsbevelhebber in Nederland bereiken uitgaardigd in het belang van het bewaren van openbare orde en rust. Deze plakkaten moeten worden aangeplakt op daarvoor geeigende plaatsen. U neme de noodige maatregelen opdat deze plakkaten niet door onbevoegden verwijderd of beschadigd worden.
De secreataris-generaal, Frederiks

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
Op vrijdag 28 februari in Zaterdag 1 maart zal in de geheele gemeente andermaal een bus-huis-en straatcollecte gehouden worden voor Winterhulp Nederland.
Wanneer de ingezetenen de thans uitsluitend mannelijke collectanten woning zullen ontmoeten, moge ik u beleefd doch dringend verzoeken hen niet zonder een ‘offer’ door te zenden. De speldjes, die zij thans aanbieden, bestaan uit een serie van vijf scheepsmodellen, uitgevoerd in metaal en respectievelijk voorstellende: een noormannenschip, een oostindiënvaarder, het admiraalschip van de Ruijter, een volgetuigde schoena en een mailboot.
Leert uwe kinderen onze schepen kennen door uw ‘offer’ gereed te huden van tenminste 20 cent. Is het teveel voor één der uwen, leg dan dit kleine bedrag samen bijeen. Laat Zevenbergen ook troonen dat het nevens het verlangen om te ontvangen, bereid is te geven te offeren.
De plaatselijke directeur van W.H.N.
De brugemeester van Zevenbergen, 26 februari 1941, get: J.J. v. Aken

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->