26 januari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 26 januari, 2011

Bij zacht weer en goede wegen -alle sneeuw is weg- is toch geens enkele actie in de lucht gehoord of gezien.

In alle H.H. missen in de R.K. Kerk is heden een schrijven voorgelezen van de aartsbisschop en bisschoppen van Nederland, houdende de mededeeling dat omtrent het vroeger door hen bepaalde t.a.z. van verboden vereenigingen en het verbod van het toedienen der H.H. sacramenten wanneer men die vereenigingen belangrijk steunt, onverminderd van kracht blijft en dat iedere medewerking aan en het lidmaatschap van het Nationaal Socialisme (NSB) door katholieken verboden is en blijft. Commentaar werd niet gegeven. Overdag zijn enkele vliegtuigen waargenomen.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->