30 december 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 30 december, 2011

De nacht was kalm, hoewel er toch vliegtuigen in de lucht waren. Zelfs waren er heden morgen om 8 uur in de richting Rotterdam zoeklichten aan het werk. Heden was er wederom een veelevering op het marktveld waarbij veel vee was aangevoerd, naar schatting wel 150 stuks.

Momenteel is het op last van den Rijkscommissaris voor het bezette gebied, inventarisatie van textielgoederen, vooral van stoffen die het leger in Rusland blijkbaar kan gebruiken als, manshemden, mansborstrokken, lange onderbroeken, pulovers, kousen en sokken (soldaten en werkmanssokken en heerkousen en -sokken, handschoenen en wanten, eventueel leeren handschoenen met bond of wol gevoerd, beenwindsels, kniewarmers, hoofdwarmers, bivakmnutsen, ijsmutsen, lijfgordels (buikwarmers) sjaals en dassen, polsmoffen, inknoopbare jasvoering, handbreigarens, dekens (1 en 2 persoons) skikousen en skisokken, bontmutsen, bontvesten, leeren jassen, leeren vesten, sneeuwschoenen met wol of bont gevoerd, hooge viltschoenen) al deze goederen, alleen voor zoover bestemd of geschikt voor mannen boven 15 jaar en alleen voor zoover geheel of voor 50% meer uit wol vervaardigd. Aflevering of verkoop is sinds 29 dezer verboden. Deze goederen moeten ingeleverd worden voor 3 jan. a.s. stipte nalevering van inventarisatie, verbod van verkoop of aflevering anders dan voor doeleinden als door den Rijkscommissaris bedoeld, zal zwaar gestraft worden. Het wordt, ook met de textiel- en andere goederen voor de burgers immer slechter gesteld. De huisvrouwen vragen zich met zorg af, hoe zal het met onze kleeding enz. in 1942 worden?

De collecte met houten speldjes op 23 en 24 dezer heeft in deze gemeente opgebracht f 31,43

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->