30 mei 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 30 mei, 2011

De nacht was, bij voortdurende zachte regen, zeer rustig en niets is te vermelden. De geheele dag heeft de regen aangehouden waarbij enkele vliegtuigen van het duitsche leger nu en dan kwamen overvliegen.

Aan de rijvereeniging ‘Prins Bernhard’ alhier welke aan den procureur generaal fgd. directeur van politie te ‘s-Bosch vergunning heeft gevraagd om op 29 juni a.s. alhier een concours-hipique te houden is deze vergunning geweigerd. Mogelijk dat de naam dezer vereeniging alsmede de datum van 29 juni (verjaardag van Prins Bernhard, de vergunning in den weg staat.

Heden heeft hier andermaal een uitkeering plaats gehad van de notstandsbeihilfe; des voormiddags te Zevenbergen, namiddags te Zevenbergschen-Hoek.

Hedenavond om 7 uur heeft op de algemeene begraafplaats alhier een eenvoudige plechtigheid plaats gehad.
Door ingezeten, leden van de Nederl. Hervormde gemeenten zijn gelden bijeengezameld om op het gezamelijke graf van de door het bombardement op 11 mei 1940 gevallen burgers een waardig gedenkteeeken te plaatsen op de algmeene begraafplaats alhier.
De overdracht geschiedde door ds. Verweijs die de plechtigheid leidde waarna Ds. v.d. Weg woorden van troost sprak en de burgemeester eveneens enkele woorden van troost gesproken heeft. Deze laatste stelde in uitzicht dat zoo eenigzins mogelijk in de gemeente nog een monument zal worden opgericht om alle gevallen burgers van Zevenbergen te gedenken die bij het bombardement gevallen zijn. De belangstelling bij deze eenvoudige plechtigheid was niet gering en verliep in de beste orde.
Een familielid van een der slachtoffers sprak namens allen een dankwoord.

 

Geef een reactie

se content id-->