8 november 1939

Geplaatst door Bennie Blom op 8 november, 2009
* WPG2 Plugin Not Validated *

9 uur v.m. Op heden gaat het schrijven no. 2547 aan den hoofdkantoorhouder van het post- en telegraafkantoor alhier, dat eventueele telegrammen moeten gezonden (afgegeven) worden aan den burgemeester, bij dien afwezigheid aan den secretaris J.C. de Brouwer [zie afbeelding] en bij diens afwezigheid aan den ambtenaar ter secretarie A.J.A. v. Aken, Burgem. Vogelstraat 15.

Distrubitie
10 uur n.m. Heden vergadering van burgemeesters in de Kring Zundert, op het raadshuis aldaar, inzake bespreking distributie-aangelegenheden. Aan het onderwerp ‘distrubitie’ zal, omtrent hetgeen dienaangaande is geschied vóór 8 nov. 1939, een afzonderlijk overzicht worden gegeven.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->