collecte

...now browsing by tag

 
 

9 december 1939

woensdag, december 9th, 2009

Heden is de geheele gemeente, met bussen de eerder aangekondigde collecte gehouden ten bate van het Nationaal ‘Steuncomité 1939’. Deze collecte heeft opgebracht in totaal F 158,16 ter wijl op 16 dec. aan het comité voornoemd door mij is afgedragen F 141,99 zijnde het netto-bedrag na aftrek van F 0,40 onkosten en 10% of 5,77 bestemd voor het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden, comité Zevenbergen.

Share
Freelance PHP Developer