distributiestamkaart

...now browsing by tag

 
 

11 november 1939

woensdag, november 11th, 2009
* WPG2 Plugin Not Validated *

Afstempeling distributiestamkaarten [zie afbeelding]. Heden gaat de volgende circulaire uit aan alle hier bekende buitengewoon dienstplichtigen en die persoonen, die bij eventueleele evacuatie zijn aangewezen hier te blijven, zijnde groepen A en B der voorschriften afvoer burgerbevolking. ‘In verband met een eventueele evacuatie van de burgerbevolking is het noodzakelijk, dat een aanteekening wordt gesteld op de aan u uitgereikte distributiestamkaart(en). Ten einde de bedoelde aanteekening te kunnen stellen verzoek ik u de aan u uitgereikte distributiestamkaart(en) ter afstempeling te willen aanbieden op Woensdag 15 nov. a.s., des v.m. tusschen 9 en 12½ uur of den n.m. tusschen 2 en 5 uur op het voormalig gemeentehuis (Markt) alhier. In uw eigen belang wordt u aangeraden om aan dit verzoek te voldoen.’ De burgemeester van Zevenbergen. J.J. van Aken.

Om 18.40 uur bereikte mij het volgende telegram: ‘Indien militaire autoriteiten met betrekking tot lichtdooving beplaade menschen kenbaar maken gelieve u zich daarnaar te gedragen.‘ minister van Binn. Zaken van Boeijen.

Share
Freelance PHP Developer