paardenmarkt

...now browsing by tag

 
 

28 augustus 1940

zaterdag, augustus 28th, 2010

De afgeloopen nacht was het hier rustig. Omstreeks 10.30 gisteravond werden wel enkele vliegtuigen gehoord, doch deze vlogen verder van hier. Ook werden tusschen 10.30 en 11 uur gisteravond meerdere bominslagen gehoord in de richting Rotterdam. (zie 31-8).

Heden zou het kermis zijn en is het paardenmarkt. Tijdens mijn afwezigheid gisteren namiddag is op het gemeentehuis geweest de majoor der Ordnungspolitzei, die met de adj. inspecteur voor de bescherming der bevolking tegen luchtaanvallen, de luchtbeschermingsdienst kwam inspecteeren. Aangezegd werd dat de sirene op het gemeentehuis steeds onder bewaking moet worden gesteld om bij bominslag direct te kunnen alarmeeren. Voorts dienen de sirenes te Zeven. en Zevenb. Hoek scherfvrij te worden gesteld. De pastoor van Zevenbergen vroeg mij heden of ik bezwaren heb tegen verzetting met een uur van alle kerk- en schooltijden, wat geen bezwaar bij mij ontmoet.

De paardenmarkt heeft een zeer druk bezoek gehad. Er zijn 170 paarden en 3 manden biggen aangevoerd hetgeen +- 100 minder is dan normaal. De prijzen der paarden zijn hoog te noemen. De bevolking is rustig en van vroeger kermisvertier is niets te merken. In de avond, om 10.30 uur zijn weinig menschen op straat en is het niet druk in cafes.

Heden is nog een bericht ingekomen namens de Duitsche Overheid houdende het verzoek de inwoners nogmaals opmerkzaam te maken dat op 31 augustus a.s. alle vertoon van Koningsgezindheid achterwege moet blijven.

Share

5 juni 1940

zaterdag, juni 5th, 2010

Een zeer rustige nacht, slecht één of twee vliegtuigen gehoord.

Heden juni paardenmarkt. De aanvoer is niet groot, slechts 41 paarden. De prijzen zijn enorm opgeloopen doordat de benzine schaarste het gebruik van paarden noodzakelijk maakt. Heden gaat van mij, op last der overheid, de bekendmaking uit, dat ledige benzine en petroleumvaten binnen twee dagen moeten worden ingeleverd. Voor verdere doorzending aan eenige bezinemij. met door mij gezorgd worden.Heden heb ik, met de burgemeesters van Klundert en Zwaluwe een onderhoud, waartoe mij zijn uitgenoodigd, gehad met den Com. der Koningin in ‘s-Bosch. Deze besprak de tijdelijk functie van H. Matthee te Moerdijk die zich burgemeester noemde van Moerdijk hetgeen de Com. sterk laakte. Hij had verwacht dat de burgemeester van Zwaluwe of Klundert hem van een en ander, desnoods per bode op een rijwiel, van zulk een aanmatiging in kennis had gesteld. Zulks is een verzuim geweest. Ik verklaarde met deze geschiedenis niets te maken te hebben gehad. Verder werd lang en breed besproken de toestanden in onze gemeenten in begin van den oorlog tot nu, waarbij verschillende wenken werden gegeven inzake crediet voor bedrijven heropbouw van verwoeste woningen enz. Zevenbergen was, naar ingekomen gegevens, relatief de zwaarst getroffen gemeente in Noord-Brabant. Het bijna gereed zijnde uitbreidingsplan zou nu goede diensten kunnen bewijzen. Mogelijk zullen er in Zevenbergen noodwoningen gebouwd kunnen worden waarop door mij reeds eerder werd aangedrongen. Voorloopig moet geen enkel architect plannen maken dit alles zal door daarvoor aangewezen bouwkundigen moeten geschieden. Bouw-woning-en Welstandstoezicht in N.Brabant zal ingeschakeld worden en kosteloos advies geven. Met ingang van heden 5 juni rijden wederom treinen van L. Zwaluwe naar R’daal en wel 8 op en 8 af; vetrek vanaf ‘s-morgens 6.58 naar L. Zwl en 7.58 naar R’daal allen met 2 uur verschil

Share
Freelance PHP Developer