schietoefeningen

...now browsing by tag

 
 

22 januari 1941

zaterdag, januari 22nd, 2011

Andermaal een rustige avond en nacht.

Heden overhandigde mij de Ortskommandant een per 20-1-41 gedateerd schrijven luidende als volgt:
Den herrn Bürgermeister Zevenbergen
Ab 1 januari 1941 hat de deutsche wehrmacht das ganze gebäude St. Jan in der doelstrasse belegt. w.g. onleesbaar Ltn u ortskommandant

Het bovenstaande heeft betrekking op hetgeen dienaangaande door mij is gemeld op 16 jan. j.l.
Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit door aanplakking en advertentie in Dagblad van Noordbrabant en Zeeland en in de Westhoek te Klundert

Gemeente Zevenbergen
Bekendmaking
De burgemeester van Zevenbergen maakt bekend dat op vrijdag 24 jan. 1941 tusschen 2 en 5 uur n.m. schietoefeningen met scherp zullen gehouden worden in den Westpolder (deels gemeenten Etten en Hoeven). Geschoten zal worden vanaf den Bontweg, over de zes bunder in Westelijke richting naar de Laaksche Vaart. Ter voorkoming van ongelukken is het verboden tijdens de schietoefeningen zich te bevinden in de polders Krijtenburg, Westpolder, Hillekens en Hoevensche Beemden. Het gevaarlijke terrein zal door de Duitsche Weermacht worden afgezet. Zevenbergen 22 jan. 1941. De burgemeester voornoemd, w.g. J.J. v. Aken

Share

21 januari 1941

vrijdag, januari 21st, 2011

Bij aanhoudende dooi en zacht weer is gisteravond of in de afgeloopen nacht niets behoord of gezien van oorlogshandelingen.

Van de plaatselijke Duitsche militairen ontving ik de schriftelijke mededeeling dat a.s. vrijdag 24 dezer, schietoefeningen zullen gehouden worden aan de zuidzijde van de Mark vanaf Zwartenberg in de richting Ettensche Beemden met verzoek ingezetenen te waarschuwen voor onveilig terrein, aangezien het geheele terrein in een andere gemeente (Etten-Leur) gelegen is, heb ik de aanschrijving terug gebracht waarna deze gebracht is naar den buurgemeente van Etten.

Share
Freelance PHP Developer