sneeuw

...now browsing by tag

 
 

15 januari 1941

zaterdag, januari 15th, 2011

Van oorlogshandelingen of -geweld is de afgeloopen nacht niets gehoord.

De sneeuw ligt in de morgen ongeveer 20 a 25 cm dik, terwijl de sneeuw omtrent de middaguren met nog enkele centimeters dikte wordt belegd.

Van het Fonds van Bijz. Nooden te den Haag ontving ik een beschikking op mijn aanvraag voort A. v. Gils, koster-doodgraver te Zevenb. Hoek, wiens pand, waarin hij een beklante sigarenwinkel had, op 11 mei 1940 is verwoest en waardoor hij ongeveer F 8,- per week inkomsten mist. Hij heeft volgens eigen opgave F 19,- per week als koster en F3,50 inkomsten van een zoon, tezamen F 21,50 [sic!] waartegen over staat huishuur en fondsen ten bedrage van F 4,05 blijft netto thans F 17,45 per week. Voor hem heb ik overbruggingssteun gevraagd van F 8,- per week welke heden werd toegezegd en ik aan v. Gils gedurende 13 weken dit bedrag zijnde totaal F 104,- kan uitkeeren.

Overdag hebben boven Zevenbergen een paar vliegtuigen gevlogen.

Share

14 januari 1941

vrijdag, januari 14th, 2011

Zeer rustige avond en nacht. Van vliegtuigen niets te hooren.

Reeds enkele dagen zien wij door de straten dezer gemeente verschillende vrachtauto’s met stalmest geladen rijden. Deze mest is of gekocht ofwel gevorderd door de Duitsche Weermacht bij diverse landbouwers en wordt vervoerd naar het groote vliegveld te Gilze-Reijen dienende voor de bemesting van het gras-vlieg-veld.

Bij eenigzins dooi-weer, sneewt het in de avonduren flink, zoodat eerstmaal deze winter, de straten met een flink pak sneeuw prijken, met de onaangename gevolgen van dien.

Ook heden zijn overdag geen vliegtuigen gezien of gehoord.

Share
Freelance PHP Developer