verlof

...now browsing by tag

 
 

10 november 1939

dinsdag, november 10th, 2009

Heden morgen om 5.15 uur, berichte mij het volgende telegram: ‘Naar aanleiding van het radiobericht betreffende verloven, dat 10 nov. 8.00 uur zal worden bekend gemaakt mag in uw gemeente niet worden aangeplakt. Dus geen gevolg geven aan aanschrijving 25 sep. 1939 2e afd. B no. 158.’ Defensieminister.
Bedoeld radio bericht hield in, dat militairen die met gewoon klein verlof thuis of op weg daarheen zijn, nog heden avond in hun legerplaats moeten terug zijn. Zij die met zaken-verlof zijn, kunnen, tot nader order, met verlof blijven.

Heden morgen ontving ik per expresse beschikking instructies omtrent het gereed maken van groeps-kaarten bestemd voor hoofd- en groepsleiders van evacueerende burgerbevolking. Ook de nodige kaarten werden ontvangen. Een en ander moet onmiddelijk in gereedheid worden gebracht.

Heden middag ben ik persoonlijk gaan zien naar de graafwerken, gisteren met militairen besproken. Aan de zuidzijde van Lochtenburg, weg Zevenbergen-Moerdijk langs de Roodevaart ter plaatse tusschen de domeinshoeven van de weduwe Chr. Hermus en Chr. Damen, is men met ’n 25 tal menschen en twee graafmachines het buitengors tusschen Roode Vaart en de Provinciale weg, ter lengte van +- 50 en ter breedte van +- 30 meter, dus van Haven tot de weg, de groote geul aan het graven om de Nassaupolder en wat daaraan verbonden is, te kunnen inundeeren. Aangezien het gebied, onder Klundert is en deze gemeente ook in Staat van Beleg, doen de militairen wat noodig wordt geacht. Veel renteniers en andere nieuwsgierigen slaan dit werk gade en nu gaan de ogen van het publiek eerst goed open, omtrent hetgeen ‘misschien’ gebeuren gaat. De in de Nassaupolder wonende landbouwers vragen zich af, ‘wat moet dat toch worden’ ?

Share
Freelance PHP Developer